Fastighetsägare

LEVANDE MILJÖER MED BILDER OCH FORMER

Som arkitekt strävar ni efter ett avtryck i samhällsbyggandet, skapa värden och nytta för individen och för samhället i stort.

Vi delar den bilden och ser vårt uppdrag som en del i arkitektens att skapa utrymmen som förskönar vardagen för var och en.


Vi tillhandahåller kunskapen om materialen vi trycker på, hur det bäst kommer till sin rätta och vad som får ert uppdrag att lyfta

i er kunds ögon. Bilder skapar känslor och förnimmelser i det uttryck vi vill ur ett betraktar perspektiv och vi tar oss an varje

projekt med den entusiasm och ambitionsnivå det förtjänar för ett mycket lyckat slutresultat där vi inte lämnar något åt slumpen.


Utmana oss med era tankar och funderingar kring era material och vi förädlar dem till dekor och utsmyckning som engagerar.

Vi ser varje projekt som ett ändamål att lyfta oss ännu ett snäpp i att överraska och entusiasmera vår uppdragsgivare.


Färgmatchning ser vi som en viktig detalj för att få till det lilla extra. Oavsett ni arbetar i RAL eller NCS skala så ser vi till

att den matchning som krävs blir så exakt det bara går utifrån tryckteknik och dess eventuella begränsningar, oavsett material.


Välkommen att prata projekt, bolla idéer och möjligheter!                                                                                             Vi trycker på och implementerar material såsom


                               TRÄ  -  AKRYL  -  STEN  -  TYGER  -  METALLER  -  PLASTER  -  PAPPER  -  KARTONG