Logistik & distribution

En sammanhållande länk är det säkraste sättet att få ihop en kampanj

Därav att vi alltid är den del av kedjan som styr produktionen och därmed slutresultat. Vi distribuerar via ett lokalt, regionalt och globalt

transportnät, där vi kan nå hela världen på bara någon dag.


Deadlines är den vardagen vi lever och verkar i, det är den tidens anda.

Vi samarbetar med de stora transportbolagen via ett gemensamt

bokningssystem som ger oss full kontroll oavsett godset färdas inom

landet eller globalt. Vi fraktar alla typer av storlekar på gods.

VI PACKAR, MÄRKER OCH SKICKAR